Selamatkan Telur Tuntong

Sepanjang tahun 2017, Abubakar bersama dengan YSCLI berhasil menyelamatkan 26 sarang telur Tuntong dan menginkubasi 424 butir telur Tuntong Laut dengan tingkat keberhasilan penetasan hampir 90 persen.

Peningkatan jumlah telur yang berhasil ditetaskan itu lantaran YSCLI menggunakan metode baru. Yaitu mengubah cara penetasan melalui in-situ atau di lokasi telur ditemukan. Cara ini lebih alami dan lebih berhasil dibandingkan dengan penetasan secara ex-situ dengan memindahkan telur-telur itu ke Kuala Simpang, seperti yang dilakukan sebelumnya.

Abubakar kini bisa bernafas lega. Perasaan bersalah menjadi pemburu yang pernah mengeksploitasi telur Tuntong dengan menjual kepada pengusaha di luar kampung perlahan hilang. Ia bahagia telah terlibat dalam menyelamatkan Tuntong untuk ditinggalkan kepada anak cucunya.

 

Share this post